Lesregelement

Lesduur: een les duurt 60 minuten en de les gaat altijd door zolang de leraar niet afbelt of een afgelasting doet via de website van Mark Veldmate Tennis.

Start seizoen: het winterseizoen start in de tweede week van oktober en loopt tot eind maart. Uitgeroosterd zijn 1 week herfstvakantie, 2 weken kerstvakantie en 1 week voorjaarsvakantie en feestdagen. Het zomerseizoen begint de eerste week van april en loopt tot en met eind oktober/begin november zolang de banen bespeelbaar blijven.

Afwezig: wanneer je afwezig bent voor de les laat het dan uiterlijk 6 uur voordat de les begint weten. Afhankelijk van de strippenkaart die je hebt gekocht kun je een aantal lessen inhalen.

Inhalen strippenkaarten: bij een strippenkaart van 5 lessen mag je geen les inhalen, bij een strippenkaart van 10 lessen mag je 1 les inhalen en bij een strippenkaart van 20 lessen mag je er 2 inhalen.

Afgelasting: mocht de les niet doorgaan door weersomstandigheden of ziekte van de leraar dan heeft iedereen recht op maximaal twee inhaallessen. Eenmaal aangevangen lessen die door weersomstandigheden moeten worden stopgezet, worden niet ingehaald.

Deelname lessen: om deel te nemen aan de tennislessen hoef je geen lid te zijn van een vereniging.

Locatie lessen: de zomerlessen worden gegeven bij Break Out Grunopark te Harkstede. De winterlessen worden gegeven bij Sportcentrum Kardinge in Groningen.

Privélessen: privélessen worden alleen ingehaald als er 24 uur voor aanvang van de les wordt afgebeld door de leerling.

Doorgang lessen: de tennisleraar beoordeelt of de lessen wel of niet doorgaan.

Inhaalles plannen: de trainer plant samen met de leerling(leerlingen) een alternatieve datum om de les in te halen.

Mark Veldmate Tennis streeft ernaar zoveel mogelijk in homogene groepen te trainen (niveau, leeftijd, etc.). Indien nodig kan besloten worden hiervan af te wijken om toch een groep te kunnen vormen.

De lestijden zijn afhankelijk van het aantal inschrijvingen en beschikbaarheid trainer. Er kunnen geen rechten ontleend worden aan tijdstippen vanuit een eerdere aanmelding.

Uitsluitend volledig ingevulde en tijdig ingeleverde inschrijfformulieren worden in behandeling genomen. Door ondertekening van het inschrijfformulier gaat de cursist een betalingsverplichting aan, ook al maakt de cursist geen gebruik van het recht op deelname aan de lessen. Alleen indien een cursist niet ingepland kan worden, wordt van deze regel afgeweken.

Bij tussentijdse beëindiging door de cursist dan wel zijn/haar wettelijk vertegenwoordiger vindt geen gedeeltelijke restitutie van het lesgeld plaats en blijft dus het totale lesgeld verschuldigd. Ook in geval van blessures, ziekte, verhuizing e.d. volgt geen (gedeeltelijke) restitutie van het lesgeld.

Mocht je een strippenkaart gekocht hebt in een bepaald jaar en stoppen met tennis en na een half jaar na je laatste les weer terug willen komen dan komen je overgebleven strippen te vervallen. 

Mark Veldmate Tennis is niet verantwoordelijk voor persoonlijke ongevallen en blessures van cursisten en eventueel daaruit voortvloeiende schade, noch voor diefstal of beschadiging van goederen van cursisten.

Voor informatie, opmerkingen, klachten e.d. kun je contact opnemen met Mark Veldmate (06-30098410) of mailen naar info@markveldmatetennis.nl.