Privacy

14-09-2018

Als je je aanmeldt via het digitale aanmeldingsformulier op de website van Mark Veldmate, laat je gegevens bij ons achter. We laten geen cookies op je computer achter. Hieronder kun je lezen welke gegevens Mark Veldmate Tennis kan verzamelen, waarom wij dat doen en wat wij met die gegevens kunnen doen. Deze verklaring gaat over onze eigen website en is alleen van toepassing voor degene die zich aanmeldt voor een cursus, niet voor bezoekers.

Hoe komen wij aan je gegevens?
Je laat gegevens bij ons achter als je je aanmeldt via het digitale aanmeldingsformulier op de website.

Wat doen wij met jouw gegevens?
– Wij delen je in bij de juiste trainingsgroep.
– Wij zien waar onze deelnemers vandaan komen.
– Wij nemen contact op als Mark Veldmate tennis gerelateerde vragen, opmerkingen en nieuwsberichten heeft, ook als de cursus afgelopen is.

Wij bewaren deze gegevens zolang we denken dat het nodig is of totdat jij aangeeft niet meer op de hoogte gehouden te willen worden.

Hoe beveiligen wij jouw gegevens?
Wij zorgen dat wij de nieuwste updates van onze software en virusscanner bezitten.

Met wie deelt Mark Veldmate Tennis je gegevens?
Wij gaan vertrouwelijk om met jouw gegevens. Wij zullen ze nooit verkopen aan andere partijen. Wat betreft informatievoorziening kan je mailadres zichtbaar zijn voor andere deelnemers.
Wanneer een andere partij ons vraagt om persoonsgegevens van deelnemers te delen ten gunste van sportstimulering, dan vragen wij altijd eerst toestemming om deze gegevens te delen.

Beeldmateriaal
Sfeerimpressies tijdens de training zijn een mooi middel om te laten zien hoe een training gaat. Beeldmateriaal is een geschikt middel om dit te laten zien. Dit beeldmateriaal komt op de website en social media terecht.
Wanneer jij jezelf of je kind aanmeldt voor een cursus, ga je ermee akkoord dat er foto’s gemaakt worden en dat deze op mijn website en social media terechtkomen. Deze foto’s kunnen op verzoek te allen tijde worden verwijderd of geblurred, maar in het beginsel gaat elke deelnemer ermee akkoord dat er foto’s worden gemaakt en gepubliceerd. Natuurlijk komt de deelnemer niet op de foto als hij/zij dit zelf niet wil.
Wanneer jij of jouw kind geen deel uit wil maken van het beeldmateriaal kan je dit telefonisch en/of per mail aangeven.

Jonger dan 16 jaar?
Als jij jonger dan 16 jaar bent, dan mag jij alleen toestemming geven voor het verwerken van jouw persoonsgegevens met toestemming van één van jouw ouders of wettelijke voogd. Het is dan belangrijk dat jouw ouder(s) of jouw voogd deze verklaring leest. Zij kunnen ook de rechten uitoefenen die jij hebt met betrekking tot de persoonsgegevens die jij bij ons achterlaat: zoals het recht om je te verzetten tegen de (verdere) verwerking van jouw persoonsgegevens of het recht op inzage in en correctie van jouw gegevens.

Inzicht in jouw gegevens?
Jij kunt altijd inzicht krijgen in de gegevens die Mark Veldmate Tennis van jou heeft. Jij kunt ook vragen om de gegevens aan te passen als deze onjuist, onvolledig of irrelevant zijn.

Contactgegevens
Voor vragen en opmerkingen over deze Privacyverklaring kun jij altijd contact opnemen via telefoon en mail.

Websites van derden
Deze Privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die via deze website (in de toekomst) via links kunnen worden bezocht.

Wijzigingen Privacyverklaring
Mark Veldmate Tennis behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacyverklaring. Daarom adviseren wij iedereen om deze verklaring regelmatig na te kijken. De meest actuele versie staat altijd op de website.